Thank you for your visit . You’re helping people by reading wikiHow

 

درباره تجربه شرکت

به خاطر پیشنهاد شگفت انگیزی که گرفتم خریدم بعد فهمیدم قیمت پرداخت شده دو برابر مواد به کار رفته است و پس از دیدن قیمت نصف تر علاقمند شدم که با شرکت سازنده در تماس باشم و بعد با دیدن تبلیغی با قیمت متوسط تر مطمئن شدم که کالای برتری است و حال که آن را دارم خوشحالم که پدرم نیز یکی از آن را سفارش داده و حاضر است چند برابر سود نیز پرداخت نماید فخر ایران یا احمدیانی شرکتی مفتخر سازنده برای بزرگان و هاشمان این خاک و بر است که مایه مباهات ما وجود افراد با کمال و نخبه ای است که به جای مشرف وجود شدن خود خدمتگزار دیگر بزرگانند روحشان شاد و زندگی تان پر برکت باد. /داریوشی

hmadiani Comertial CO.,LTD.

Factory Tel: (+98 21)3915545

Sale office Tel: (+98 21)7502768

Telefax: (+98 21)3922613

Mob No.: (+98)912-1121953 , (+98)912-3067076

eitaa http://www.perspolis.tv/ilma/sadh

 

Factory address: No. 24, Ahmadiani Alley, Seyrafi Pour St., Mostafa Khomeyni Ave., Tehran, Iran.

Sale office address: No. 6/20 & 7/20, Sepah St., Sepah Ave., Tehran, Iran.

اهمیت این بازه

محصولات اینتکس به شدت فراوان بوده و به وفور در فروشگاه های پایتخت یافت می شوند در این میان اگر مغازه ای لب دکان در یک شهرستان یکی از آنها را نشان مشتری دهد بسته بندی دلفریبی دارند که او اغوا خواهد شد نقش واردکننده های بزرگ این است که از مقدار این ضرر بکاهند به این شکل که کاتالوگ کامل باعث بازدهی بیشتر پول ما و همچنین بهتر شدن خدمات تولید کننده خارجی و حتی کپی کننده ها می شود