وقتی که در تهران خیابان گردی می کردم با نکته جالبی مواجه شدم بیشتر برندهای پرمصرف ایران در خیابان های متعدد نمایندگی دارند و این موجب تبلیغ برای برند و بازدید مردم و منتج به خرید می شود که می تواند برای مردم بقیه شهر ها پیام نامفهومی به دنبال داشته باشد یکی از این فروشگاه های زنجیره ای مربوط به یک کارخانه پارچه دوزی ترکی بود که کیف ها و محفظههای پتو و لحاف تولید میکرد صاحبان این فروشگاه های هیچ گونه مسؤولیت محدود یا تعریف شده ای در قبال برند مورد تعهد خود یا مشتریان ندارند و بازدید کنندگان هم فقط مرئوب تبلیغات و قیمت های گزاف برند مذکور شده و اهمیتی به فرهنگ یا صرفه فروشنده و نمایشگاه نمی دهند و همه را به پای فرهنگ ملی و بومی خود می گذارند در این میان هستند برندهایی که خیلی هم معتبر بوده و شاید همان اعتبار را هم آمیخته با فروش های غلط و شکست های بازدید و خریدی به دست آورده باشند و به سادگی از احترام اوقات مردم گذشته به فکر حفاظت از موقعیت و جلوه محصولات خود بوده اند البته فروشنده های محصولات ترکی ناراحتی کمتری ایجاد چون درگیری با مشتری بر سر مکان فیزیکی خود ندارند و مشکل زمانی پیش می آید که مشتری و فروشنده هر دو خواهان یک جنس وطنی بوده و معلوم نیست کی به کی است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>